De aanleiding

Utrecht bouwt een nieuw Stationsgebied. Dat is nodig; sinds de bouw van Hoog Catharijne was er sprake van achterstallig onderhoud, verloedering, een groeiend aantal reizigers, een groeiend aantal inwoners van de stad én een  behoefte om het water weer terug in de singel te krijgen. Met de bouw van het nieuwe Stationsgebied pakken we al deze dingen tegelijk aan.

De historische binnenstad en het Stationsgebied waren twee aparte delen van de binnenstad; deze delen worden weer met elkaar verbonden tot één samenhangend geheel.

De leefbaarheid en veiligheid worden verbeterd. Er komt meer ruimte voor cultuur, ontspanning, een betere bereikbaarheid én het water komt terug in de singel. Tegelijkertijd maken we het gebied een stuk duurzamer; zuinige gebouwen, alle ruimte voor fietsers, voetgangers en het Openbaar Vervoer én zonnecellen op de nieuwe perronkappen.

De bouw van het nieuwe stationsgebied is een hechte samenwerking tussen Gemeente Utrecht, Klepierre, NS, ProRail en Jaarbeurs.

In 2002 is er een referendum gehouden onder de Utrechtse kiezers; de keuze was tussen twee visies, A en 1. De winnende visie, visie A, is uitgewerkt in het Masterplan stationsgebied. De concrete uitwerking van het Masterplan in verschillende projecten ziet u op straat, op deze website en in het Infocentrum Stationsgebied.

Lees hier ook de samenvatting van het Masterplan.