Ontwikkeling Beurskwartier en Lombokplein

Projectomschrijving

Rondom de Jaarbeurs en het Westplein breidt Utrecht haar centrum uit. Er wordt nu al op een groot aantal plekken rondom het station gebouwd, maar het centrum van Utrecht heeft meer ruimte nodig, zeker als de stad blijft groeien naar 400.000 inwoners in 2030.

Er ontstaat straks een groter centrum, nauw verbonden met de historische binnenstad. De ambities met dit nieuwe deel van het centrum zijn groot: hoogstedelijk, gezond, dynamisch, duurzaam en vernieuwend.

Plangebied: Beurskwartier en Lombokplein

Het nieuw te ontwikkelen deel van het centrum omvat twee deelgebieden: het Beurskwartier (dit is het gebied rondom de Jaarbeurs, waar nu nog de Oranjehal staat en de parkeerterreinen P1 en P3 liggen) en het Lombokplein (het huidige Westplein en omgeving).

Het Beurskwartier vormt straks de kern van het nieuwe centrum. Het wordt een echt centrum, met een mix aan functies en een hoge bebouwingsdichtheid. Veel gebouwen dus, varierend in hoogtes om in te wonen en te werken. En waar ruimte is voor groen en voor vertier. Het Westplein en omgeving wordt opnieuw ingericht. Het drukke verkeersplein verandert in een mooi Lombokplein met nieuwe verbindingen naar het centrum. 

Structuurvisie

Voorstellen voor de inrichting van het Beurskwartier en Lombokplein worden opgenomen in een Structuurvisie. In deze Structuurvisie staat beschreven waar en hoeveel gebouwen er komen, hoe hoog deze worden en wat de verdeling is tussen wonen, werken en ontspannen. Ook wordt aangegeven hoe de gemeente de ambities op het gebied van gezonde en duurzame verstedelijking denkt te realiseren. De verwachting is dat er in de zomer van 2017, na inspraak, een door de raad vastgestelde Strucuurvisie Beurskwartier / Lombokplein ligt. In 2023 start de bouw van het Beurskwartier.

Stapsgewijs bouwen aan een gezond, duurzaam nieuw centrum

De eerste ideeen voor een gezonde en duurzame ontwikkeling van het toekomstige Utrecht Centrum staan opgetekend in de Toekomstvisie Utrecht Centrum: a Healthy Urban Boost. De concrete uitwerking van deze ideeen komt in de Structuurvisie te staan. In de aanloop naar de Structuurvisie zijn zeven keuzedocumenten opgesteld. Deze zijn met bewoners, ondernemers en andere belangstellenden besproken op 24 september (Stadsgesprek Stadslab on tour), en op 13 oktober (stadsdialoog door architectuurcentrum Aorta). Vervolggesprekken zijn gepland op 6 december en begin 2017.

Meer informatie over de plannen

Onder het kopje 'Werkzaamheden' onderaan deze pagina staat een overzicht van de plannen die tot nu toe voor  de ontwikkeling van het Beurskwartier en Lombokplein zijn gemaakt. Kijk voor filmpjes, foto's en verslagen van de stadsgesprekken ook op de pagina van het Stadslab.

Smart Sustainable District

Het Europese Climate-KIC programma heeft Utrecht Centrum als een van de eerste gebieden geselecteerd als Smart Sustainable District.  Onder leiding van het Utrecht Sustainability Institute (USI) gaan verschillende kennisinstellingen uit Europa de duurzame herontwikkelingsambities van de gemeente Utrecht en haar partners, zoals de Jaarbeurs, verder uitwerken.

Werkzaamheden

Overzicht van de gemaakte plannen voor de ontwikkeling van het Beurskwartier en Lombokplein 

Toekomstvisie Utrecht Centrum: a Healthy Urban Boost

Overeenkomst Jaarsbeursterrein (2016).  Jaarbeurs gaat haar activiteiten op een kleiner gebied concentreren. waardoor er dichtbij het station acht hectare grond vrij komt voor de uitbreiding en vernieuwing van het centrum.  

Keuzedocumenten : In de aanloop naar de Structuurvisie zijn zeven keuzedocumenten gemaakt.  Ze gaan over de thema’s identiteit - de Utrechtse maat en vorm van stedelijkheid; structuur - de juiste mix van wonen, werken en ontspanning;  stad op ooghoogte – wat is er te beleven op straat; gezondheid  - gezonde verstedelijking als uitgangspunt; duurzaamheid - energieneutraal gebied haalbaar?; mobiliteit & parkeren  - oplossingen voor de (auto)bereikbaarheid; ontwikkelstrategie. – waarmaken van alle ambities. Er is ook een samenvatting van alle keuzedocumenten gemaakt. Bijlagen bij Mobiliteit & parkeren: onderzoek kabelbaan en achtergronddocument.

Stadsgesprek 24 september 2016: Hier lees en blader je door het inhoudelijk verslag van de themagesprekken. Of bekijk hier het sfeerverslag op video, met onder andere korte gesprekjes met deelnemers en bezoekers. Of bekijk de film met verhalen en herinneringen van bewoners. Er is een korte en een lange versie van deze film.  

Stadsdialoog 13 oktober 2016 door Architectuurcentrum Aorta . Hierin werd verder gesproken over de uitkomsten van 24 september. Het verslag van deze avond vind je hier

Stadsgesprek 6 december 2016 over de conceptstructuurvisie Beurskwartier - Lombokplein. Hier vind je de presentatie over de conceptstructuurvisie en verslagvan de gesprekken.

Bekijk hieronder het HUB-filmpje: