Moreelsehoek

Projectomschrijving

Het definitief ontwerp voor de Moreelsehoek wordt vóór augustus aan bewoners en ondernemers voorgelegd tijdens een informatiebijeenkomst. Omliggende bedrijven en bewoners worden hiervoor uitgenodigd. Begin 2020 starten de werkzaamheden voor de herinrichting. (Download definitef ontwerp, pdf)

Werkzaamheden

Ontwerp Moreelsehoek – aansluiting op de Laan van Puntenburg

Op 17 mei 2018 werden bijeenkomsten voor bewoners en ondernemers uit de buurt georganiseerd, waarbij deze hun reactie op het ontwerp voor de Moreelsehoek gaven. Deze aandachtspunten zijn verwerkt in een nieuw ontwerp. Deze is ook met de school De Puntenburg, de Fietsersbond en de taxibranche afgestemd. (Bekijk aandachtspunten, jpg)

Toelichting bij de verwerking van de aandachtspunten:

  • Groen/duurzaamheid. U heeft aangegeven meer groen te willen. Ondanks dat er hier in de bodem veel kabels en leidingen liggen is het gelukt om beplanting en circa 13 bomen in het ontwerp op te nemen.
  • Taxi’s en bussen. De taxi’s kunnen niet via de spoorstraat rijden. De aanrijd- en afvoerroute voor de gebruikers van de Kiss & Ride, taxistandplaats en laden/lossen Platform is de Laan van Puntenburg.
  • Minder blik in het gebied. Er komen geen autoparkeerplaatsen in de Moreelsehoek. Hoe dit in de Tuinen van Moreelse is, wordt nog uitgewerkt.
  • Expeditie. Het laden en lossen van het Platform is in de Moreelsehoek. De ondergrondse vuilcontainers van het Platform staan naast de Moreelsebrug.
  • Loop- en aanrijdroutes. Er is beperkt ruimte en er zijn veel mensen die samen gebruik maken van dit gebied. Gebruikers moeten dan ook rekening met elkaar houden. Voetgangers komende vanaf de Mariaplaats steken eerder het fietspad over richting school De Puntenburg, dan het overige verkeer. Dit om de situatie overzichtelijker te maken voor de voetgangers.
  • Fietsparkeren. De locatie Laan van Puntenburg 100 krijgt een eigen fietsenstalling tussen hun pand en de Moreelsebrug. In overleg met de school Laan van Puntenburg proberen we het fietsparkeren voor de school ook te verbeteren.

Planning

Het Platform is in oktober 2019 klaar. Dan kunnen de bewoners van het pand erin. Begin 2020 beginnen we vervolgens met de definitieve inrichting van de Moreelsehoek.