Singel

Projectomschrijving

Status ontwerp

in uitvoering

Een rondje singel varen is mogelijk in 2020

Vanaf 2015 loopt het water weer vanaf de Weerdsingel tot aan Vredenburg. Sinds juli 2016 tot bij TivoliVredenburg voor de deur, de rest volgt in fases tot 2020. Eeuwen was Utrecht helemaal omsingeld. Tot de jaren 70, toen werd een deel van de singel gedempt, tot verdriet van veel Utrechters. Het water in de singel wordt nu weer teruggebracht. De singel wordt een levendige stadsgracht met werven, horeca en winkels. Hiermee wordt de historische singelstructuur rond de binnenstad in ere hersteld. De singel sluit aan op de Leidsche Rijn zodat een nieuwe vaarverbinding ontstaat.

Hoe gaat Catharijnesingel Zuid - het laatste stuk - eruit zien?
We zijn gestart met de participatie voor het vormgeven van het laatste deel van de singel. Waar nu fietsen staan, auto's rijden, bomen staan en hopen zand liggen, stroomt over een paar jaar weer water. Het gebied tussen de Marga Klompébrug en het Geertebolwerk. We willen rekening houden met dingen als vaardiepte, vaarbreedte, groen, geschiedenis, fietspaden, plek voor vogels en vlinders, geld, rijbanen en natuurlijk de wensen van de stad. Voor we gaan graven maken we het ontwerp. Bewoners en geinteresseerden denken in acht stappen met ons mee over de invulling van het ontwerp.

We zijn nu bij stap 3 van de 8.

STAP 3: De participatiegroep gaat aan de slag
De participatiegroep komt voor het eerst bij elkaar op dinsdag 16 mei.

STAP 2: Breng je wens!
In stap 2 hebben ruim honderd mensen in twee dezelfde bijeenkomsten hun wensen gedeeld met de ontwerpers en de gemeente. Lees meer over deze bijeenkomsten en de opbrengst in de eerste nieuwsbrief. In de presentatie die daar gegeven is, staan de kaders van dit project omschreven.

Denk je mee in participatiegroep?
Ben je beschikbaar om in drie bijeenkomsten met het ontwerpbureau te komen tot een ontwerp voor het laatste deel van de singel? Meld je dan tot 1 mei aan om mee te doen met de participatiegroep via singel@utrecht.nl en noteer alvast de dinsdagavonden 16 mei, 30 mei en 4 juli in je agenda. De spelregels van de Participatiegroep vind je hier.

STAP 1: Laatste stuk: wandel mee, denk mee
Kennis maken met het gebied, de opgave en de mensen van de gemeente en het ontwerpbureau; dat was het doel van de open dag op zaterdag 8 april. Op de plek waar straks weer water stroomt, kon iedereen een rondwandeling maken langs vijf kramen en meer horen over ecologie, verkeer, historie en het betrekken van de bestaande stad op deze plek. De dag is goed bezocht door ruim driehonderd mensen. Bekijk hier de uitnodiging voor de rondwandeling op 8 april.

Op de hoogte blijven?
Wil je graag op de hoogte blijven van het maken van het ontwerp van het laatste deel van de singel? Laat dan je e-mailadres op de wensenkaart bij ons achter of stuur een e-mail met je naam en adres aan singel@utrecht.nl o.v.v. Aanmelden nieuwsbrief singel.

Documenten over het (meedenken over) laatste deel van de singel:
Kaart van de hele singel en de bestaande faciliteiten
Nota van eisen en wensen Catharijnesingel-Zuid_2017
Bijlage 1 Identiteit en herkenbaar

Bijlage 2 notitie Catharijnesingel Zuid Ontwerp
Bijlage 3 Actualisatie bouwstenen Referentie
Bijlage 4 Herstel Stadsbuitengracht Zuid
Bijlage 5 vergroening Stadsbuitengracht fase 1

Nieuwe bruggen
Behalve een nieuwe singel is er de afgelopen jaren ook een aantal nieuwe oversteken bij gekomen. Ter hoogte van de Knipstraat ligt sinds de zomer van 2015 de Paardenveldbrug en ter hoogte van de Mariaplaats ligt sinds maart 2014 de Marga Klompébrug. Waar de Leidsche Rijn en de Catharijnesingel straks samenkomen ligt sinds het najaar van 2015 een stelsel van 5 bruggen, de Vredenburgknoop.

Werkzaamheden

De Catharijnebak is definitief dicht gegaan voor (auto)verkeer in maart 2010. Direct na het afsluiten van de 'bak' werd begonnen met slopen.

Er is een stripverhaal gemaakt over de verschillende fases die moeten worden afgelegd van weg naar water, dit verhaal vind je hier.  

Eind 2015 is het eerste deel van de singel opengegaan. De nieuwe singel is nu verbonden met de Weerdsingel, met de Oudegracht, de Vecht, en de Kromme Rijn. In onderstaande time-lapse zie je hoe we dat deden.