Smakkelaarsveld

Projectomschrijving

Status project

In voorbereiding.

Het Smakkelaarsveld vormt van oudsher de toegang tot de historische binnenstad. De afgelopen jaren ging het Smakkelaarsveld regelmatig op de schop om kabels en leidingen in de grond te vernieuwen en te verleggen. Tot de opening van de grootste fietsenstalling ter wereld (in fases vanaf 2016 - 2018) onder het nieuwe Stationsplein, doet het Smakkelaarsveld vooral dienst als tijdelijke fietsenstalling. De inrichting van de fietsenstalling is mede mogelijk gemaakt met een bijdrage van de provincie Utrecht.

Vanaf 2018 is er op het Smakkelaarsveld weer plaats voor een nieuwe bestemming. Voor de toekomstige inrichting zijn drie mogelijke scenario’s ontwikkeld.

De scenario’s stellen een eenvoudig park (Park Basis), een park met woningbouw (Park+) en een mooi ingericht park (Park++) voor. In de scenario’s Park Basis en Park ++ is vastgoed geen onderdeel van de plannen. De opbrengst van het vastgoed kan bijdragen aan de inrichting van het park en aan het ‘doortrekken’ van het water (Leidsche Rijn) richting de Catharijnesingel.

Het Smakkelaarsveld is een complexe omgeving waar naast een park ook ruimte moet zijn voor HOV (bus, tram, taxi) banen, het water van de Leidsche Rijn en doorgaande verkeersroutes.

Het water langs het Smakkelaarsveld, de Leidsche Rijn, komt in verbinding te staan met de herstelde Catharijnesingel. Bootjes en rondvaartboten kunnen daardoor straks tussen binnenstad en Munt varen. Om dit te kunnen realiseren, moet de huidige breedte van 4 meter vergroot worden naar minimaal 6,1 meter.

Begin 2016 neemt de gemeenteraad een besluit over de inrichting van het Smakkelaarsveld op basis van de drie scenario’s.

Werkzaamheden