Vredenburg

Projectomschrijving

TivoliVredenburg en het woon-/winkelcomplex De Vredenburg zijn volop in gebruik en Vredenburg tussen de Lange Viestraat en de Vredenburgknoop is opnieuw ingericht. Voor fietsers zijn snelle doorgaande routes aangelegd naar het station en naar Utrecht West. De busbaan is vernieuwd en met twee in-/uitstapplaatsen. De bushaltes zijn ter hoogte van C&A en TivoliVredenburg. Bomen en mooie bestrating langs de winkels zorgen voor een aantrekkelijk straatbeeld.

Werkzaamheden

Tot na de zomer 2014 is gewerkt aan de herinrichting van het Vredenburg en inmiddels is het Vredenburg aangesloten op de bruggen van Vredenburgknoop.

De herinrichting is in fases uitgevoerd. In november 2013 is begonnen met werkzaamheden aan kabels en leidingen. In de lente van 2014 is het trottoir langs TivoliVredenburg aangelegd en een breed tweerichtingen fietspad geopend, waarmee ook de bewaakte stalling goed bereikbaar is geworden. Tot het najaar is verder gewerkt aan de herinrichting van de Vredenburg. Alle verkeersstromen - voetgangers, fietsers en bussen - bleven doorgaan. Er zijn op diverse momenten wel verkeersmaatregelen nodig geweest om het verkeer in goede banen te leiden. Winkels, bedrijven en appartementen bleven altijd bereikbaar.