Westplein / Lombokplein

Projectomschrijving

Status project

in voorbereiding

Geplande bouw

nog onbekend


Waar nu het drukke verkeersknooppunt Westplein ligt, komt in de toekomst een mooi plein dat Lombok veel meer met de binnenstad verbindt: het Lombokplein. Veel minder dan nu zal er dan sprake zijn van een verkeersbarriere voor voetgangers en fietsers. De precieze plannen om het autoverkeer terug te dringen en een autoluw Westplein te maken worden de komende tijd verder uitgewerkt. 

De gemeente en een aantal betrokken bewoners en organisaties -gebundeld in de 'Ontwikkelgroep Lombok Centraal'- hebben tussen 2010 en 2012 samen aan de toekomst van dit gebied gewerkt. Dit heeft een ontwikkelvisie opgeleverd, waarvan in mei 2012 de definitieve versie is vastgesteld.

De belangrijkste uitgangspunten zijn een betere aansluiting van Lombok op de binnenstad en het sterk verminderen van de huidige verkeersbarrière voor fietsers en voetgangers.

Westplein: geen tunnel, wel autoluw

In de toekomstvisie Utrecht Centrum: a Healthy Urban Boost heeft het college van burgemeester en wethouders gekozen voor een autoluw centrum-west, waardoor het niet voor de hand ligt om fors te investeren in hele dure auto-infrastructuur zoals een tunnel waar veel auto’s doorgelaten kunnen worden. De Poort naar het centrum van Utrecht wordt verplaatst van het Westplein naar de overkant van het Merwedekanaal, hierdoor zou een tunnel op het Westplein van ‘iets naar niets’ leiden. Bovendien zal het Rijk niet meebetalen aan deze tunnel omdat er geen Rijksbelang bij is en er geen noodzaak voor is. Vanwege de nieuwe tunnelwetgeving zou de tunnel fors duurder uitvallen, namelijk circa 100 miljoen Euro.

Gemeente Utrecht zal de toekomstvise uitwerken tot een structuurvisie voor een nieuw en groter centrum: het Lombokplein (het huidige Westplein en omgeving) en het Beurskwartier (het gebied rondom de Jaarbeurs). Hierin wordt o.a. de hoofdinfrastructuur vastgelegd waarmee duidelijkheid komt over het verkeer over het Westplein.

Werkzaamheden