Wonderwoods

Projectomschrijving

Status

in voorbereiding

Geplande bouw

Start in 2019


Aan de Croeselaan, tegenover het Beatrixgebouw, op de plek waar nu een heuvel met gras en bomen ligt, wil de gemeente een gebouw laten ontwikkelen met een mix van wonen, werken, ontspanning, cultuur en horeca. Dit gebouw wordt naar verwachting al opgeleverd nog voordat het Beurskwartier gebouwd wordt Bij de ontwikkeling en de bouw wordt al wel uitgegaan van de hoge ambities en wensen voor duurzaamheid, groen en gezondheid van dit nieuw te ontwikkelen stadsdeel.

De zoektocht van de gemeente heeft geleid tot de gunning van deze ontwikkeling aan het ontwikkelconsortium G&S Vastgoed en KondorWessels Projecten. In juni 2017 presenteerde zij hun plan Wonderwoods. Hier leest u het hele persbericht van 30 juni 2017 en een factsheet over deze ontwikkeling.

In Wonderwoods komen koop- en huurwoningen voor verschillende doelgroepen, waaronder woningen voor mensen die werkzaam zijn in de publieke sector, en atelierwoningen. Verder komt er ruimte voor kantoor, gezonde horeca, fitness/yoga, kleinschalige winkels, educatie, inpandige stallingen voor fietsen en (deel)auto’s, en de publieksfunctie Playlab. Het Playlab, dat een beleving biedt op het snijvlak van technologie (virtual reality en 3D) en beeldende kunst voor jong en oud, is nieuw in Utrecht.

Twee gebouwen, een plan
Het plan Wonderwoods omvat twee torens van 90 en 70 meter hoog waarin plaats is voor wonen, werken, ontspanning en vermaak. De hoogste toren komt aan de Croeselaan. Deze ziet eruit als een verticaal bos, waarbij de beplanting is mee ontworpen op de balkons en aan de gevel. Stefano Boeri Architetti en Arcadis werken dit plan uit met consultatie van de Botanische Tuinen van de Universiteit Utrecht. De toren aan de kant van bioscoop Kinepolis heeft fraaie rondingen en veel groen aan de binnenkant. Dit is van buiten te zien doordat de te openen atria een doorkijk bieden naar de binnenkant. Het aanzicht van Wonderwoods is van alle kanten aantrekkelijk en toegankelijk en de gebouwen passen goed bij de rest van de omgeving. Enerzijds zijn ze robuust, zoals de grote kantoren in de omgeving, en anderzijds zijn ze op detailniveau aangepast voor een prettig straatniveau. Het totale ontwerp markeert daarmee een perfecte overgang tussen het Stationsgebied en het toekomstige Beurskwartier.

Van tender naar eerste paal
In oktober 2016 maakte de Gemeente Utrecht haar ambities voor Healty Urban Quarter bekend op de Expo Real in München. Uit de 20 consortia die een visie indienden, koos de gemeente vier consortia met wie zij de visies tot plannen heeft uitgewerkt. In mei dit jaar dienden de vier consortia hun plan in. De gemeente heeft deze vier plannen integraal beoordeeld en het beste plan gekozen. Met het winnende consortium van G&S Vastgoed en KondorWessels Projecten is inmiddels een reserveringsovereenkomst gesloten, waarmee het consortium exclusiviteit heeft en het plan mag uitwerken tot een definitief ontwerp. Daarna kan de bouw starten. Rekening houdend met de voorbereidingen en de planologische procedures kan in 2019 de eerste paal de grond in en is Wonderwoods in 2022 klaar voor gebruik.

Op deze site leest u meer over de uitvraag van de gemeente aan marktpartijen en hoe dit plan tot stand kwam.

Werkzaamheden