In beeld

Jaarbeurshallen- en t…

Rijkskantoor de Knoop…

Smakkelaarsveld

De Vredenburg

Het Platform

Bibliotheek++

Bioscoop

Galaxy Tower: hotel e…

Stationsgebied Fase 2…

Wonderwoods

Moreelsehoek

Bus- en tram projecte…

Fietsenstalling Knoop…

Stationsplein

Vredenburgplein

Stadskantoor

Noordertunnel

Beurskwartier en Lomb…

Jaarbeurspleingebouw

Foto-impressie Dag va…

Forum

Moreelsebrug

Noordgebouw

Noodkap Iepen Croesel…

Route door Van Sijpes…

Tuinen van Moreelse

Vredenburg

Paardenveld en -brug

Utrecht Centraal

Westplein / Lombokple…

Stationsplein west

Vredenburgknoop

Bioscoop De Kade