Utrecht en Corio tekenen voor toekomst Centrumgebied en Leidsche Rijn

1 Februari 2008

Burgemeester Wolfsen, wethouders Janssen en Bosch van de gemeente Utrecht en Gerard Groener, algemeen directeur van Corio Nederland Retail, ondertekenden op 31 januari de ‘bilaterale ontwikkel/projectovereenkomst Radboud/koppen OV-terminal’. 

Deze overeenkomst legt de ontwikkeling van het Utrechtse stationsgebied vast, van Openbaar Vervoer Terminal tot en met Vredenburg. Ook tekenden de partijen een realisatieovereenkomst waarmee Corio de definitieve eindbeleggerspositie verwerft op het winkelvastgoed in Leidsche Rijn Centrum. 

In de bilaterale overeenkomst Radboud/koppen OV-terminal worden rechten van gemeente en Corio aan elkaar overgedragen. Corio verplicht zich bijvoorbeeld tot de verkoop van de Stationstraverse, de Sporthal, de Catharijnehof en de Jaarbeurspleingarage. Deze eigendommen heeft de gemeente nodig om de Openbaar Vervoer Terminal en het Sijpesteinkwartier te kunnen bouwen. 

In 2006 werden de eerste contracten tussen gemeente en Corio getekend. Hierin werd de realisatie van Muziekpaleis en winkel/appartementengebouw De Vredenburg vastgelegd. Met de nieuwe contracten is de ontwikkeling van het gehele oostelijke deel van het Utrechtse stationsgebied zeker gesteld.

Het nog altijd goed functionerende, maar gedateerde winkelcentrum Hoog Catharijne moet zich straks kunnen meten met de Europese top van winkelcentra, zowel in architectuur als in diversiteit van het winkelaanbod. Het winkelcentrum krijgt intern en extern een hoogwaardige en eigentijdse uitstraling. De verbinding met de binnenstad van Utrecht wordt versterkt. In het komende decennium vindt de bouw en oplevering gefaseerd plaats. Winkels blijven tijdens renovatie grotendeels open.

Het nog te realiseren winkelcentrum in Leidsche Rijn Centrum, zal uiteindelijk ruim 45.000 m2 detailhandel omvatten. Naar verwachting wordt het winkelgebied vanaf 2011 gefaseerd opgeleverd. De totale investering voor het Utrechtse stationsgebied bedraagt € 3,2 miljard. Hiervan komt ongeveer 10% voor rekening van de diverse betrokken overheden.