Gemeente start 10 maart met vellen bomen Smakkelaarsveld

7 Maart 2008

De Raad van State heeft op vrijdag 7 maart het hoger beroep tegen de uitspraak van de Utrechtse voorzieningenrechter van 15 februari jongstleden, ingesteld door de Utrechtse Bomen Stichting, ongegrond verklaard.

Het verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening werd door de rechter afgewezen. “Op volle kracht vooruit”, reageerde wethouder Harm Janssen, verantwoordelijk voor de herinrichting van het Utrechtse Stationsgebied.

Eerder maakte de bomenstichting bezwaar tegen de vergunning voor het vellen van de bomen op het Smakkelaarsveld. Het college verklaarde dit bezwaar op 4 februari 2008 ongegrond. Daarop ging de bomenstichting in beroep. De Utrechtse voorzieningenrechter heeft dit beroep bij uitspraak op 15 februari 2008 ongegrond verklaard. Tegen deze uitspraak stelde de bomenstichting vervolgens hoger beroep in.

 “Het betoog faalt” oordeelde de Raad van State over het hoger beroep van de Utrechtse Bomen Stichting. In haar uitspraak stelt de Raad onder meer: “Gelet op de publiekrechtelijke besluitvorming die ten aanzien van het Utrechtse stationsgebied heeft plaatsgevonden, heeft het college zich in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat aannemelijk is, dat de ontwikkeling van het stationsgebied die het verleggen van het netwerk van kabels en leidingen noodzakelijk maakt, doorgang zal vinden (…) en dat de daarmee gepaard gaande werkzaamheden noodzaken tot het vellen van de bomen. Daarvoor is niet vereist dat alle procedures ter zake van de voorgenomen werkzaamheden zijn afgerond.”

De gemeente start maandag 10 maart met het vellen van de bomen aan het Smakkelaarsveld en het Leidseveer. Het vellen van de bomen is nodig voor het verleggen van het netwerk van kabels en leidingen ter plaatse. Het verleggen van dat netwerk is onderdeel van de aanpak van het Utrechtse Stationsgebied. Op het Smakkelaarsveld staat in de toekomst de nieuwe Utrechtse bibliotheek. Het bibliotheekgebouw zal ook ruimte bieden aan culturele functies en aan woningen. Vóór de nieuwe bibliotheek wordt een haventje aangelegd. Bootjes kunnen vanuit het haventje naar de Munt of naar de Catharijnesingel varen.

De uitspraak raadvanstate20080307131600633.pdf