Exploitatie Muziekpaleis haalbaar

19 Maart 2008

Het college heeft ingestemd met de aangepaste basisbegroting voor het nieuwe Muziekpaleis en verzoekt de gemeenteraad daarom nu over te gaan tot definitieve vrijgave van het investeringskrediet voor de bouw van het Muziekpaleis.

In 2006 ging de raad al akkoord met het vrijgeven van het investeringskrediet, onder voorbehoud van een sluitende begroting. De begroting waarmee het college nu akkoord gaat, werd positief beoordeeld in een second opinion door onderzoeksbureau LAgroup. Dat gold nog niet voor de versie die in december 2007 aan de raad werd voorgelegd. In haar ‘second second opionion’ schrijft LAgroup onder meer: “De beperkte(re) ambities zijn nu haalbaar en de grote risico’s uit de begroting van 2007 zijn aanzienlijk beperkt en in de huidige basisbegroting aanvaardbaar. Op dit ‘minimum’niveau is een sluitende exploitatie van het Muziekpaleis mogelijk.”

Het nieuwe Muziekpaleis wordt naar verwachting opgeleverd in 2012. Volgens een uniek concept biedt het straks ruimte aan jazz, pop en klassieke muziek. Herman Hertzberger, de architect van het huidige Muziekcentrum Vredenburg, tekent voor de architectuur van het nieuwe gebouw. De huidige grote zaal van het Muziekcentrum blijft behouden in het nieuwe Muziekpaleis. De gedeeltelijke sloop van het oude gebouw staat gepland voor dit voorjaar.

De basisbegroting en second opinion worden besproken in de commissievergadering van 1 april aanstaande. Dan worden ook de samenwerkingsovereenkomst tussen de muziekpartijen en de statuten van de nieuw op te richten stichting Muziekpaleis Utrecht besproken.

Voor meer informatie over het Muziekpaleis, klik hier