Start Artikel 19 procedure OV-terminal

16 April 2008

Met het ter visie leggen van de plannen voor het nieuwe station van Utrecht, de OV-terminal, komt de daadwerkelijke bouw steeds dichterbij. Dit jaar start de bouw die tot 2013 zal duren.

ProRail bouwt in samenwerking met de gemeente Utrecht en NS deze nieuwe terminal. Trein, tram, taxi en bus zijn straks vanuit één centrale hal te bereiken. Het station wordt zichtbaarder doordat aan weerszijden van de OV-terminal twee duidelijke ingangen naar het station komen.

Het ontwerp

Vanaf 2025 worden op Utrecht Centraal circa 100 miljoen treinreizigers per jaar verwacht. Nu zijn dat er 59 miljoen. Deze toename vereist een ingrijpende verbouwing. De nieuwe OV-terminal is onderdeel van een ambitieus plan voor een nieuw centrum van Utrecht. Stationsgebied en oude binnenstad worden weer één geheel.

Aan beide zijden van het station realiseert ProRail een entree aan een groot, verhoogd plein. Aan de stadszijde vervangt het stationsplein de vroegere verbinding tussen het station en Hoog Catharijne. Aan de Jaarbeurszijde ligt dit voor het Beatrix Theater en het nieuwe Stadskantoor.

Het station krijgt een ruime, lichte hal met een golvend dak die alle bus-, trein- en tramperrons verbindt. De zuidzijde van de hal krijgt een lange, glazen wand met uitzicht op de sporen. De taxistandplaatsen, ‘kiss & ride’ plaatsen en de parkeergarages zijn direct bereikbaar vanaf de nieuwe pleinen aan weerszijden van het station. Rond het station komen overdekte stallingsplaatsen voor 22.000 fietsen. Dat is een uitbreiding van 14.000 plaatsen.  

Om toestemming te verkrijgen voor de bouw, wordt een vrijstellingsprocedure doorlopen: een artikel 19 lid 1 procedure uit de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO).

Zienswijze indienen

Voordat de gemeente vrijstelling verleent, krijgt u gelegenheid om een zienswijze in te dienen. Het plan dat door ProRail  is ingediend, ligt bij de Balie Bouwen, Wonen en Ondernemen van Stadsontwikkeling tot 29 mei 2008 ter inzage. U kunt hiervoor elke werkdag tussen 9.00 en 17.00 uur terecht bij deze balie op het Rachmaninoffplantsoen 61. Het plan kunt u tevens raadplegen bij het Infocentrum Stationsgebied. U kunt zowel mondeling als schriftelijk een zienswijze kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze kunt u indienen bij het College van B&W, p/a Stadsontwikkeling, Afdeling Juridische, Administratieve en Secretariële zaken (JAS), Postbus 8406, 3503 RK Utrecht. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze, kunt u tot 29 mei 2008 elke maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur bellen met de Zienswijzenlijn, telefoon 030 - 286 47 00. U kunt bij de Zienswijzenlijn alleen uw zienswijze kenbaar maken en geen inhoudelijke inlichtingen inwinnen.

Informatieavond

Op woensdag 14 mei 2008 organiseert ProRail samen met de Gemeente Utecht een informatieavond.

Daar geeft ProRail uitleg over het bouwplan en kunt u vragen stellen. De informatieavond vindt plaats van 19.30 uur tot 21.00 uur in het Infocentrum Stationsgebied, Gildenkwartier 193 in Hoog Catharijne. Vanaf 19.00 uur bent u van harte welkom!