Artikel 19 + MER Muziekpaleis ter inzage t/m 24 juli

30 Juni 2008

Het Muziekcentrum Vredenburg wordt verbouwd en uitgebreid met poppodium Tivoli en jazzpodium SJU. Deze drie muziekinstellingen gaan straks op in het nieuwe Muziekpaleis. Voordat de bouw kan starten, wordt eerst een zgn. artikel 19-procedure doorlopen. Tot en met woensdag 24 juli kunt u uw zienswijze hierop kenbaar maken.

Over deze procedure, maar ook over het ontwerp van het Muziekpaleis, organiseerde gemeente Utrecht een informatieavond op dinsdag 24 juni. Zo'n 40 belangstellenden waren aanwezig om de toelichting te horen.

Het ontwerp
Herman Hertzberger, de architect van het huidige Muziekcentrum Vredenburg, tekende ook voor de architectuur van het nieuwe gebouw. Onder zijn supervisie hebben andere bekende architecten deelontwerpen gemaakt voor de verschillende zalen. Jo Coenen ontwierp de popzaal, Thijs Asselbergs de jazz-zaal en NL-architecten tekende de cross-over zaal. De bestaande grote zaal blijft behouden en wordt gerenoveerd, wat een verbeterd zitcomfort oplevert. Het gebouw krijgt een hoogte van 43 meter en er is ruimte is voor vijf muziekzalen met ruim 5.000 stoelen. De opening is naar verwachting in 2012.

Het laden en lossen vindt straks ondergronds plaats, zodat er hier bovengronds geen overlast meer van is. Daardoor komt er ook ruimte vrij voor een ‘muziekplein’ met terras aan de herstelde Catharijnesingel. Meer informatie over het Muziekpaleis >>

 

Zienswijze indienen

Voordat de gemeente vrijstelling verleent, krijgt u gelegenheid om een zienswijze in te dienen. Het plan voor het Muziekpaleis, het onderliggende MER en alle bijbehorende stukken ligt bij de Balie Bouwen, Wonen en Ondernemen ter inzage van 11 juni tot en met 24 juli 2008. U kunt hiervoor elke werkdag tussen 9.00 en 17.00 uur terecht bij deze balie op het Rachmaninoffplantsoen 61. Het plan kunt u tevens raadplegen bij het Infocentrum Stationsgebied.

U kunt zowel mondeling als schriftelijk een zienswijze kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze kunt u indienen bij het College van B&W, p/a StadsOntwikkeling, Afdeling Juridische, Administratieve en Secretariële zaken (JAS), Postbus 8406, 3503 RK Utrecht. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze, kunt u tot 24 juli 2008 elke maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur bellen met de Zienswijzenlijn, telefoon 030 - 286 47 00. U kunt bij de Zienswijzenlijn alleen uw zienswijze kenbaar maken en geen inhoudelijke inlichtingen inwinnen.