Tijdelijke fietsenstalling Smakkelaarsveld

12 November 2008

In het voorjaar van 2009 opent een tijdelijke fietsenstalling op het Smakkelaarsveld. Hier is plek voor circa 2.500 fietsen. 

De gratis stalling komt tegemoet aan de grote behoefte aan stallingcapaciteit rond het station. In plaats van een gebouw met twee lagen waar eerder sprake van was, worden alle klemmen op de begane grond gerealiseerd (met behulp van etagerekken). Dit heeft het college van burgemeester en wethouders dinsdag 11 november vastgesteld. Voordelen van deze variant zijn dat het goedkoper is, meer bomen spaart en de grote beeldbepalende wilg meer overlevingskansen heeft. De fietsenstalling blijft vijf jaar staan.