Inloop Artikel 19 Corio

Als onderdeel van de herontwikkeling van winkelcentrum Hoog Catharijne wordt een deel van het kantoorgebouw Singelborch verbouwd en wordt de huidige Stationsstraat overbouwd.
Daarnaast zal een nieuwe meldkamer met dienstencentrum gebouwd worden op de begane grond in het bestaande Radboud-gebouw.

Voordat de bouw van deze projectdelen kan starten wordt eerst een zogenaamde artikel 19-procedure doorlopen in verband met diverse functiewijzigingen. Als onderdeel van deze artikel 19 procedure liggen de plannen tot en met woensdag 31 december ter inzage bij het Infocentrum Stationsgebiedde en Balie Bouwen, Wonen en Ondernemen. Bij deze laatste balie kunt u ook uw eventuele zienswijze kenbaar maken. De balie is geopend tussen 9.00 en 17.00 uur en bevindt zich op het Rachmaninoffplantsoen 61.

Inloopavond: woensdag 10 december
Op woensdag 10 december 2008 organiseert Corio een inloopavond. U kunt dan terecht met u eventuele vragen over de plannen, de bouw en de procedure. De inloopavond vindt plaats van 17.00 uur tot 19.00 uur in het Infocentrum Stationsgebied, Gildenkwartier 193 in Hoog Catharijne. U bent van harte welkom!

De plannen
Het huidige kantoorgebouw Singelborch wordt verbouwd om deels onderdeel te gaan uitmaken van het winkelgebied. De Stationsstraat wordt overbouwd en gaat in de toekomst onderdeel uitmaken van de looproute van de binnenstad naar de nieuwe OV-Terminal. In het Radboud-gebouw wordt op de begane grond een nieuwe meldkamer met bijbehorend dienstencentrum gebouwd, waar straks onder andere de bewaking van Hoog Catharijne zal worden gehuisvest.

Beide planonderdelen zullen bijdragen aan een verlevendiging van het gebied. In het huidige winkelcentrum vinden alle activiteiten plaats op de eerste verdieping. In het Nieuwe Hoog Catharijne is het ook mogelijk om op de begane grond te blijven en op dat niveau de Catharijnesingel over te steken. De verschillende functies in de bouwdelen zorgen gezamenlijk voor levendigheid en sociale veiligheid gedurende een groot deel van de dag.