Update werkzaamheden Smakkelaarsveld

15 Januari 2009

Op het Smakkelaarsveld wordt op dit moment hard gewerkt aan het maken van de bouwkuip naast de busbaan, waarin kabels en leidingen komen te liggen. Deze kabels maken onderdeel uit van een nieuw kabeltrace en zorgen ervoor dat het Stationsgebied nu en in de toekomst voorzien blijft van onder meer: gas, water, licht en internet.

Inmiddels zijn er 36 trekpalen geheid. Deze palen zorgen ervoor dat de vloer die straks op de bodem van de kuip gelegd wordt, op zijn plaatst blijft liggen. Daaraan voorafgaand worden damwanden geplaatst en wordt de bouwkuip gescheiden uitgegraven, in verband met vervuild slib in de grond.

Op de vloer, die van onderwater beton is, komen uiteindelijk de kabels en leidingen in mantelbuizen te liggen. Zodra de kabels gelegd zijn gaat de bouwkuip weer dicht en wordt de grond geegaliseerd. Uiteindelijk kan de busbaan weer op zijn oorspronkelijke locatie komen te liggen. Wanneer dit plaatsvindt is nu nog niet bekend.