Hoger beroep Rapp+Rapp

9 Februari 2009

De firma Rapp+Rapp B.V. heeft op donderdag 5 februari 2009 hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht van 9 januari 2009 inzake de aanbesteding 'dienstverlening architectuur Bibliotheek ++ Smakkelaarsveld'. 

De rolzitting bij het Hof Amsterdam staat gepland op 16 juni 2009. Het Utrechtse college van burgemeester en wethouders bestudeert de dagvaarding en beraadt zich op het vervolg. Zodra hierover meer bekend is, wordt dat aangekondigd op deze website.