Vervolgstap gemeente na hoger beroep Rapp+Rapp

24 Februari 2009

Begin februari heeft architectenbureau Rapp+Rapp B.V. hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van de voorzieningenrechter te Utrecht van 9 januari 2009 over de architectenselectie van de Bibliotheek++.

De rolzitting van dit hoger beroep is gepland op 16 juni 2009. Omdat Rapp+Rapp de start van de behandeling van het hoger beroep pas per juni 2009 heeft gepland èn zij het hoger beroep niet heeft aangemerkt als een procedure met verkorte termijnen (spoedappèl), dreigt deze procedure onnodig lang de aanbestedingsprocedure te beïnvloeden. 

Ter behartiging van de belangen van de gemeente en andere betrokkenen bij deze aanbesteding heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om het Gerechtshof te Amsterdam te verzoeken de roldatum te verplaatsen naar 3 maart 2009 en het geding aan te merken als een spoedappèl. Dit houdt in dat het hof op een eerdere datum de behandeling van het hoger beroep start en de partijen verkorte termijnen krijgen om hun standpunten kenbaar te maken.

De procedure van vorming van een nieuwe jury en herbeoordeling van de visies van de inschrijvende architecten wordt parallel aan het hoger beroep voortgezet.

Als het hof beide verzoeken honoreert dan wordt de gunningsbeslissing (voorlopige gunning) niet genomen voordat het hof arrest heeft gewezen. Het is echter de verwachting dat het hof uitspraak heeft gedaan voordat de herbeoordelingsprocedure door de nieuwe jury is afgerond.