Planontwikkeling westzijde Stationsgebied kan verder

4 Maart 2009

De toekomstige route voor de tram van Nieuwegein/IJsselstein naar het Centraal Station gaat niet meer schuin over het Jaarbeursplein, zoals in het Masterplan Stationsgebied stond. Vanaf 2011 loopt de route vanaf de Graadt van Roggenweg, zuidelijk langs het NH-hotel, naar het huidige Cranenborchgebouw. Dat heeft het college vandaag besloten.

Langs deze nieuwe route komt ook een tijdelijke eindhalte van de tram. Deze twee besluiten zijn belangrijke voorwaarden om verder te kunnen met de planontwikkeling aan de westzijde van het Stationsgebied.

Met het vaststellen van dit deel van het tramtracé staan nog drie scenario’s open wat betreft het doortrekken van de huidige tramlijn tot aan de Uithof: vertrammen via de oostzijde van de OV-terminal en de Adama van Scheltemabaan, vertrammen volgens via de westzijde van de OV-terminal en de Bleekstraat, of het niet doortrekken van de tramlijn. Het definitieve besluit over één van de drie scenario’s kan nu zonder tijdsdruk plaatsvinden. Het besluit wordt eind 2009 / begin 2010 verwacht en komt tot stand in nauw overleg tussen het Bestuur Regio Utrecht en de gemeente Utrecht.

Tijdelijke eindhalte
Op de plek van de huidige parkeergarage op het Jaarbeursplein komt vanaf 2011 een tijdelijke eindhalte. Dat is nodig omdat aan de oostzijde van het Stationsgebied op dat moment wordt gewerkt aan de bouw van onder andere de Bibliotheek++ en de OV-terminal. Er is dan geen ruimte meer om de tram hier te laten rijden. De tijdelijke eindhalte kan -afhankelijk van het nog te kiezen scenario- ook in de toekomst gebruikt blijven worden. De tijdelijke halte blijft in ieder geval minimaal twee en een half jaar in gebruik.

In 2009 wordt overigens de huidige eindhalte al een stukje verlegd. ProRail breekt het stuk trambaan van halte Moreelsepark tot Centraal Station open, omdat zij die ruimte nodig heeft voor de bouw van de OV-terminal. De halte Centraal Station is vanaf dat moment de laatste halte.

Sloop gebouw Cranenborch
Het gewijzigde tramtracé loopt door het huidige Cranenborchgebouw heen. Daarom is het nodig dat dit gebouw wordt gesloopt. Het gebouw – waarin onder andere de GG&GD is gehuisvest - is eigendom van ING-REIM. De overdracht van Cranenborch van ING-REIM naar de gemeente is vastgelegd in een afsprakenkader. De gemeenteraad wordt voorgesteld goedkeuring te verlenen aan deze overdracht. De planning van de sloop is afhankelijk van het nog te kiezen scenario voor het tramtracé.

tramtrace_situatie_2009.pdfhet kaartje met de situatie van 2009 en tracewijziging_tram.pdf het kaartje met de oorspronkelijke route van de tram (masterplanfase) + de twee nieuw varianten inclusief de tijdelijke eindhalte.