Versnelde behandeling hoger beroep Rapp + Rapp

4 Maart 2009

De gemeente heeft onlangs het Gerechtshof Amsterdam verzocht om de roldatum van het hoger beroep dat Rapp+Rapp b.v. heeft ingesteld inzake de aanbesteding 'Dienstverlening architectuur bibliotheek ++ Smakkelaarsveld' te verplaatsen naar 3 maart 2009 en het geding aan te merken als een spoedappèl.

Het Hof heeft besloten dat het hoger beroep wordt behandeld als een spoedappèl. Rapp+Rapp b.v. dient op 17 maart 2009 haar gronden waarop zij het hoger beroep baseert in te dienen en te onderbouwen (grieven). Daarna krijgt de gemeente een termijn van twee weken om hierop schriftelijk te reageren. De procedure van vorming van een nieuwe jury en herbeoordeling van de visies van de inschrijvende architecten wordt parallel aan het hoger beroep voortgezet.

De gunningsbeslissing (voorlopige gunning) wordt niet genomen voordat het hof arrest heeft gewezen. Het is echter de verwachting dat het hof uitspraak heeft gedaan voordat de herbeoordelingsprocedure door de nieuwe jury is afgerond.

Lees ook de eerder verschenen nieuwsberichten: Vervolgstappen gemeente na hoger beroep Rapp+ Rapp (24 februari 2009) en Hoger beroep Rapp + Rapp (9 februari 2009).