Vleermuizen raken de weg niet kwijt

5 Maart 2009

In gebied rondom het Smakkelaarsveld en het Moreelsepark woont en leeft de Gewone dwergvleermuis. Op beide plekken is een colonie en liggen belangrijke vliegroutes.

Eén vliegroute van de vleermuizen loopt van het FGH-bank gebouw via de bomen langs het Smakkelaarsveld, de bomen in de middenberm van de Catharijnebak naar de gevels aan de Rijnkade om uiteindelijk op zoek te gaan naar voedsel rondom de Weerdsingel. Vleermuizen oriënteren zich met behulp van een sonar; ze stoten een geluid uit en vangen de reflectie daarna weer op. Hiervoor gebruikt een vleermuis bomen en gebouwen.

Om te voorkomen dat vleermuizen de weg kwijt raken als we bomen weghalen (waar water komt kunnen geen bomen staan) en de afstand over de Catharijnebak te overbruggen tijdens de werkzaamheden de komende jaren worden er bomen in bakken geplaatst. Als de ruimte tussen bomen en gebouwen groter wordt dan 25 meter kunnen oriëntatieproblemen ontstaan. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden komen er daarom bomen in grote bakken die tijdelijk als vervangende oriëntatie kunnen fungeren. Na plaatsing van deze 'boombakken' wordt gekeken of de vleermuizen deze bomen in bakken ook echt als oriëntatie nodig hebben