Nieuwe voorzitter jury architectenselectie Bibliotheek++

17 April 2009

Er is een nieuwe juryvoorzitter voor de architectenselectie van de Bibliotheek++ aan het Smakkelaarsveld. Oud-voorzitter Aad Veenman heeft zijn voorzitterschap helaas op moeten geven vanwege gezondheidsredenen. Er is snel voor vervanging gezorgd. De keuze is daarbij gevallen op Bart Bleker, oud-bestuurder van ABN AMRO Bouwfonds en Twijnstra Gudde.

De heer Bleker zal samen met de overige juryleden de visies van de zeven architectenbureaus beoordelen.

De vervanging van de juryvoorzitter heeft geen gevolgen voor de planning. Binnenkort vinden de presentaties van de visies door de zeven architectenbureaus plaats. Hierna zal de jury op basis van de eerder vastgestelde criteria tot een afweging komen.

Samenstelling nieuwe jury
Ir. Bart Bleker (63) studeerde civiele techniek in Delft en was achtereenvolgens werkzaam bij de TU Eindhoven (faculteit Bouwkunde), Twijnstra Gudde en ABN AMRO Bouwfonds. Momenteel is de heer Bleker vooral actief als toezichthouder; onder meer bij de combinatie Universiteit/Hogeschool van Amsterdam, het Deventer Ziekenhuis en de Vereniging Hendrick de Keyser. Hij maakte onder meer deel uit van de jury voor de toekenning van de Betonprijs.

De overige juryleden zijn:
• Tjeerd Dijkstra, architect, voormalig Rijksbouwmeester en emeritus hoogleraar aan de faculteit bouwkunde van de TU Delft;
• Jan Brouwer, emeritus hoogleraar Bouwtechnologie aan de TU Delft en voormalig voorzitter BNA;
• Janny Rodermond, directeur Stimuleringsfonds Architectuur. Hiervoor was zij hoofdredacteur van het vaktijdschrift De Architect.
• Harrie Bosch, wethouder Wonen, Ruimtelijke ordening, Herstructurering en projectwethouder Leidsche Rijn Gemeente Utrecht;
• Doreen Boonekamp, directeur Nederlands Film Festival;
• Herman Scheffer, manager Centrale Bibliotheek Utrecht.