Definitief Ruimtelijk Ontwerp Catharijnesingel vastgesteld

21 April 2009

De nieuwe Catharijnesingel wordt een stuk groener dan in eerdere plannen was voorgesteld. In het Definitief Ruimtelijk Ontwerp (DRO), dat vandaag door het college is vastgesteld, is het aantal geplande bomen flink toegenomen. 

Hierdoor wordt het nieuwe Stationsgebied levendiger en groener. De gemeenteraad had, via een motie, het college opdracht gegeven om het Voorlopig Ontwerp aan te passen. In het nieuwe ontwerp zijn ook veranderingen aangebracht om de sociale veiligheid te verbeteren. Bijvoorbeeld door het laten vervallen van de werfpaden onder de vredenburgknoop en het aanpassen van de rijbanen.

De uitvoering van de Catharijnesingel, waarvan het terugbrengen van het water voor veel mensen het meest aansprekend is, is een complexe aangelegenheid. De uitvoering gebeurt in fasen en duurt in totaal ongeveer 10 jaar, te beginnen eind 2009. Tijdens de uitvoering blijft het gebied toegankelijk. Dit wordt de komende maanden nog verder uitgewerkt.

Op donderdagavond 7 mei wordt het nieuwe ontwerp gepresenteerd tijdens de Raadsinformatieavond. Dan wordt ook de première gehouden van de nieuwe 3d-animatie van de toekomstige singel. De exacte tijd van de presentatie staat vanaf 27 april op www.utrecht.nl/raadsinformatieavond.