Overheid en bedrijfsleven tekenen voor een duurzaam stationsgebied

13 Mei 2009

Groene gevels en groene daken. Een 'biowasmachine' die warmte-koude opslag combineert met grondwaterreiniging. Dat zijn enkele van de vele plannen om het Utrechtse Stationsgebied duurzaam te ontwikkelen.

Vandaag zijn in het Utrechtse stadhuis twee intentieverklaringen getekend om dit alles mogelijk te maken. Duurzaamheid is hiermee naast economie, bereikbaarheid en leefbaarheid een doelstelling van het Utrechtse Stationsgebied geworden. Minister Cramer was vandaag in Utrecht om de intentieverklaringen mede te ondertekenen.

Met een algemene intentieverklaring tekenen de partijen voor een duurzame ontwikkeling van het Stationsgebied. Bij deze intentieverklaring hoort de catalogus_duurzaam_stationsgebied_utrecht.pdf In deze catalogus staan vijf projecten en twintig projectvoorstellen voor duurzame ontwikkeling. De ondertekenaars zijn naast minister Cramer, provincie en gemeente Utrecht, hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, Corio, ProRail, NS en SenterNovem. Minster Cramer sprak vandaag haar trots uit en wenste Utrecht veel succes. Wethouder Janssen bood haar een duurzame ontwikkelingsvisie voor het Jaarbeursterrein van de toekomst aan.

Biowasmachine
Een meer specifieke intentieverklaring gaat over de bodem. Het is de bedoeling dat in het Stationsgebied een 'biowasmachine' gaat werken. Het is de eerste keer dat deze combinatie van warmte-koude opslag en grondwatersanering op deze schaal wordt toegepast. Het systeemgebied van de biowasmachine is nog groter dan het Stationsgebied en omvat bijna het gehele historische centrum van Utrecht. De biowasmachine controleert de verspreiding van in de bodem aanwezige verontreinigingen en stimulteert de biologische afbraak hiervan door gericht biologische versnellers van de afbraak in de bodem te brengen. Wethouder milieu Ingrid de Bondt onderstreept het belang van deze innovatie: "het is niet voor niets een Utrechts merk".

Hier leest u meer over de Utrechtse biowasmachine.

Minisymposium
Behalve de ondertekenaars waren wetenschappers op het gebied van duurzaamheid vandaag in het stadhuis van Utrecht voor een minisymposium over duurzaamheid. Professor dr. Louise Vet, hoogleraar evolutionaire ecologie van de Universiteit van Wageningen gaf een speech over duurzaamheid in stedelijke gebieden. Daarna discussieerden groene ondernemers, bestuurders en wetenschappers over duurzaamheid. Maarten van Rossem sprak een column uit. Stadsdichter Ingmar Heytze droeg een gedicht_ingmarheytze_website.pdfvoor.

intentieverklaring_het_utrechtse_stationsgebied_geeft_duurzame_energie_d_d__13_mei_2009.pdf de intentieverklaring "het Utrechtse Stationsgebied geeft duurzame energie".

intentieverklaring_bodem_wko_en_biowasmachine_d_d__13_mei_2009.pdf de intentieverklaring bodem, wko en biowasmachine.

handjes voor duurzaamheid