Rechter houdt bouwvergunning De Vredenburg in stand

12 Juni 2009

De rechtbank in Utrecht heeft op 11 juni de bezwaren die zijn ingediend tegen de vergunning voor de bouw van Winkel- en appartementengebouw De Vredenburg ongegrond verklaard. Verantwoordelijk wethouder Janssen is verheugd: "De rechter geeft feitelijk aan dat Utrecht de bouwvergunning op de juiste gronden heeft verleend. Het belangrijkste van deze uitspraak is dat we eindelijk kunnen starten met bouwen in ons Stationsgebied."

Op 28 mei 2008 verleende het Utrechtse college van b en w de vergunning voor de bouw van het winkel- en appartementengebouw. Tegen dit besluit werd bezwaar gemaakt. Volgens bezwaarmakers zou de bouw van het winkel- en appartementengebouw op het Vredenburg niet alleen leiden tot overbewinkeling in de binnenstad, maar ook tot een onaanvaardbare toename van de luchtverontreiniging in de stad.
Op 13 januari 2009 verklaarde het college van b en w deze bezwaren ongegrond. Tegen dit besluit is vervolgens door de bezwaarmakers beroep ingesteld bij de Utrechtse rechtbank.

De rechtbank bekrachtigt het besluit voor het verlenen van de bouwvergunning door het college van b en w op 28 mei. In haar uitspraak stelt de rechtbank: "dat niet aannemelijk is dat de bouw van het winkel- en appartementengebouw zal leiden tot een duurzame ontwrichting van het bestaande voorzieningenniveau in de binnenstad. Deze beroepsgrond van eiseressen slaagt dan ook niet." (uitspraak rechtbank, overweging 2.12)

Ten aanzien van de onderbouwing van het luchtkwaliteitonderzoek stelt de rechter: "Anders dan eiseres betoogt, bestaat geen grond voor het oordeel dat aan het luchtkwaliteitonderzoek onjuiste verkeersgegevens ten grondslag zijn gelegd." (Uitspraak rechtbank, overweging 2.20)
In overweging 2.25 vervolgt de rechter: "Verweerders standpunt dat de realisering van het woon-winkelblok geen invloed heeft op de intensiteiten op het Vredenburg of op de St. Jacobsstraat acht de rechtbank, gelet op het vorenstaande, niet onjuist." Hiermee geeft de rechtbank feitelijk aan dat de gemeente in het luchtkwaliteitsrapport bij de verleende bouwvergunning heeft aangetoond dat realisatie van het winkel/appartementengebouw geen substantiële gevolgen heeft voor de luchtverontreiniging en dat kan worden voldaan aan de wettelijke normen voor luchtkwaliteit.

Gegeven de uitspraak van de rechtbank is de verwachting dat ontwikkelaar Corio zo spoedig mogelijk zal starten met de bouw van De Vredenburg. De prognose is dat deze zomer de bouwvergunning voor het Muziekpaleis wordt afgegeven, en ook deze bouw in 2009 kan starten.

pb319uitspraakrb_3.pdfde uitspraak van de Rechter.