Update werkzaamheden Smakkelaarsveld

3 Juli 2009

Op het Smakkelaarsveld wordt momenteel het tweede deel van de fietsenstalling aangelegd. De planning is dat dit deel, met 1250 extra klemmen, eind juli opent. Ook wordt gewerkt aan het nieuwe kabeltracé dat onder de toekomstige Bibliotheek++ door komt te lopen.

Er is een sleuf van ongeveer 2,5 meter nodig om de nieuwe mantelbuizen in te leggen. We komen dan terecht op een klei- en veenlaag. In de klei zit -net zoals overigens in het grootste deel van de binnenstad- een verhoogd percentage lood. Dat betekent dat er extra veiligheidsmaatregelen worden getroffen bij het afvoeren van de grond. Ook betekent het dat de mensen die aan het werk zijn in de bouwput beschermende kleding dragen. Dit is puur een voorzorgsmaatregel, want zolang de vervuilde grond nat wordt gehouden, lopen zij absoluut geen gevaar. Ook is het niet gevaarlijk om langs de bouwput te lopen of fietsen.

Als het werk aan het kabeltracé klaar is, dat is naar verwachting over enkele weken, wordt het gat weer dichtgemaakt.