Resten Kasteel Vredenburg weer zichtbaar

5 Augustus 2009

De eigenaar van Hoog Catharijne, Corio, vraagt toestemming om eventuele resten van het voormalige kasteel Vredenburg te demonteren, dicht bij de huidige plek te herplaatsen en weer zichtbaar te maken. In de ondergrond van het Vredenburg bevinden zich waarschijnlijk resten van de oude Zuidpoort, inclusief muur, en de Zuidwestelijke toren van voormalig kasteel Vredenburg.

December vorig jaar heeft het college van burgemeester en wethouders op basis van een overkoepelende visie besloten hoe om te gaan met de resten van Kasteel Vredenburg. Herplaatsing past binnen deze visie. Het ontwerpbesluit tot herplaatsing is woensdag 5 augustus ter inzage gelegd. Men kan reageren op dit ontwerpbesluit door een zienswijze in te dienen. Deze zienswijzen worden meegewogen in het nemen van het definitieve besluit.

Onder het nieuwe Entreegebouw van Hoog Catharijne komt een parkeergarage van vijf lagen diep. Deze garage wordt gebouwd door ontwikkelaar Cório, die ook de toestemming om de resten te verplaatsen heeft aangevraagd. Er is gekozen voor een relatief diepe variant omdat er dan zo min mogelijk onderdelen van monumentale resten verstoord worden. Was er gekozen voor een minder diepe, bredere, variant dan waren meerdere ondergrondse resten geraakt door de bouw. De diepere variant raakt alleen de Zuidpoort, inclusief muur, en de Zuidwestelijke toren. De overige resten blijven ongemoeid.
De resten zijn op dit moment in de ondergrond begraven en dus niet te zien. Met het verplaatsen worden de resten zichtbaar gemaakt, op een plek dicht bij de huidige, historische plek.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de commissie Welstand en Monumenten hebben negatief geadviseerd over deze aanvraag om monumentenvergunning. Beide vinden het demonteren en herplaatsen van beschermde monumenten principieel onjuist. Het college van b en w is van mening dat de vergunning wel verleend kan worden. Er is een afweging gemaakt vanuit een breed perspectief met als resultaat in de toekomst een zichtbaar stuk cultureel erfgoed dat de geschiedenis van het Vredenburg weer tot leven brengt.

In een eerder stadium zijn de restanten van de Noord-Oost toren en de oostelijke geschutskelder in kaart gebracht; deze restanten worden zonder verplaatsing zichtbaar gemaakt in de fietsenkelder onder het woon-winkelgebouw De Vredenburg.

Het grootste gedeelte van het oude kasteel Vredenburg zijn in het verleden verloren gegaan; een aantal delen is nog in de ondergrond aanwezig. Er is op dit moment niet duidelijk welke delen nog begraven liggen op de plek waar de parkeergarage komt. Het college van b en w heeft eind 2008 een besluit genomen hoe de gemeente om wil gaan met deze monumentale resten (de overkoepelende visie). Dit document kunt u hier downloaden. Het herplaatsen van de resten past in het beleid om het verleden weer tot leven te brengen. Hierover is meer te lezen in de brochure ‘Verbeelding van het Verleden’.

Het team Monumenten en Cultuurhistorie van de gemeente is steeds betrokken geweest bij de ontwikkelingen en zal ook de demontage en herplaatsing begeleiden.

De te verplaatsen resten zijn nummers 5 en 7 op deze plattegrond pb401vredenburg.pdf.