Koepelovereenkomst Muziekpaleis en Vredenburgknoop

28 Augustus 2009

De realisatie van het Muziekpaleis en de aanleg van de Vredenburgknoop is weer een stap dichterbij. Voor de bouw van het Muziekpaleis is gistermiddag op het bouwterrein door de gemeente Utrecht en Heijmans een aannemingsovereenkomst getekend.

Het bestek voor de Vredenburgknoop wordt momenteel in een gezamenlijk bouwteam uitgewerkt, met als uiteindelijke doel ook tot een aannemingsovereenkomst te komen.

Het Muziekcentrum Vredenburg is afgelopen jaar al deels gesloopt en wordt verbouwd en uitgebreid. De grote zaal van architect Herman Hertzberger blijft gehandhaafd en er komen vier nieuwe zalen bij voor pop, jazz, cross-over en kamermuziek met in totaal ruim 5.000 stoelen. Het laden en lossen vindt straks ondergronds plaats in de expeditiehof, zodat er bovengronds ruimte vrij komt voor een 'plein' met terras aan de herstelde Catharijnesingel. De bouw van het Muziekpaleis gaat van start zodra de benodigde vergunningen rond zijn.

Daar waar straks de Leidsche Rijn en Catharijnesingel samenkomen wordt een stelsel van bruggen ontwikkeld met als werktitel de Vredenburgknoop. Ook de ondergrondse toerit naar expeditiehof is hier een onderdeel van.

Gemeente en Heijmans hebben gewerkt aan een goed faseringsplan voor de bouw. Uitgangspunt is om de Utrechtse binnenstad bereikbaar, veilig en leefbaar te houden door een goed geplande verkeersaanpak en door de overlast zoveel mogelijk te beperken.