Balkenende op bezoek in het Stationsgebied

10 September 2009

Vanochtend heeft minister-president Balkenende een werkbezoek gebracht aan het Utrechtse Stationsgebied. Het bezoek stond in het teken van de Crisis- en herstelwet die het kabinet deze zomer heeft vastgesteld en waar het Stationsgebied onderdeel van is.

De minister-president sprak in het Infocentrum met betrokken bestuurders, bedrijven, bouwers en pers over de voortgang van het project.

Of het bezoek op korte termijn tot versnelling van het project leidt, wordt de komende tijd onderzocht. De minister-president zei vanmorgen: "Nu geldt meer dan ooit: economische groei en werkgelegenheid zijn topprioriteit. We houden elkaar bezig met procedures. Hier in Utrecht geldt voor het Muziekpaleis dat 1 ½ tot 2 jaar vertraging is opgelopen, zonder dat er inhoudelijk iets is veranderd. Dat kan zo niet langer, er moet echt iets veranderen." Verantwoordelijk wethouder Harm Janssen: "Het was een nuttig bezoek, we hebben goed kunnen uitleggen waar wij in Utrecht tegenaan lopen. De afspraak is gemaakt om te zien hoe de aanpak van het Stationsgebied in het kader van de Crisis- en herstelwet aanzienlijk kan worden versneld."

De gemeente Utrecht pleit voor een uitzonderingspositie en aparte wetgeving voor grootschalige binnenstedelijke herstructureringen, zoals het Stationsgebied. Voor de realisatie van het Stationsgebied (Muziekpaleis, OV-terminal etc.) moeten 4.200 procedures worden gevolgd, waarvan de helft open staat voor bezwaar en beroep. Door bezwaar- en beroepsprocedures is er nog steeds geen eerste paal geslagen in het Stationsgebied. De Crisis- en herstelwet bevat een groot aantal wetswijzigingen, waarmee het kabinet procedures inkort, wetgeving stroomlijnt, het aantal benodigde vergunningen terugdringt en meer duidelijkheid schept in bestuurlijke verantwoordelijkheden.

Economische impuls
In totaal wordt er een bedrag van zo'n €3 miljard geïnvesteerd door gemeente en private partijen. Als de vergunningen- en beroepsprocedures voor de nu geplande projecten worden afgerond, kan er een uitvoeringspakket van €700 miljoen van start gaan. Een enorme impuls ter bestrijding van de werkloosheid (werkgelegenheid in 2010: 1.000 – 1.500 manjaren; projectduur 15 jaar.)

Het bezoek aan het Utrechtse Stationsgebied maakt onderdeel uit van een tweedaagse tour langs zes bouw- en infraprojecten in Nederland. Al deze projecten maken onderdeel uit van de Crisis- en herstelwet.