Drukte tijdens consultatieavond openbare ruimte Stationsgebied-west

30 September 2009

Hoe vinden automobilisten, fietsers en voetgangers straks hun weg aan de westkant van het vernieuwde Stationsgebied? En wat zijn de ideëen voor belangrijke plekken als het Jaarbeursplein en de Croeselaan? Dat en meer hoorden de bijna 100 belangstellenden die gisterenavond aanwezig waren bij de consultatieavond over de openbare ruimte Stationsgebied-west.

Op het programma stond als eerste een plenaire presentatie over het Programma van Eisen. Dit document is de basis voor alle plannen in de openbare ruimte aan de Jaarbeurszijde, zoals de Croeselaan, het Jaarbeursplein en de Mineurslaan. 

Tijdens het tweede deel van de avond werd er van gedachten gewisseld met diverse inhoudelijk deskundigen over thema’s als verblijven, verplaatsen en materiaal.

De tips en suggesties die tijdens de avond naar voren zijn gekomen, worden verwerkt in een verslag. Daarnaast is er nog de mogelijkheid om via deze website te reageren op de plannen. Ook hiervan wordt bekeken of en hoe dit verwerkt kan worden in een nieuwe versie van het Programma van Eisen. Deze wordt in de loop van 2009 vastgesteld door het college van b en w. 

Download hier de documenten:

  • . Dit document geeft de uitgangspunten, eisen en randvoorwaarden aan die nodig zijn voor de verdere uitwerking van de openbare ruimte in Stationsgebied-west. Het borduurt voort op het Masterplan en Structuurplan.
  • 2009-POS-IPVE_FO_Westzijde_Stationsgebied_OR-00328.pdf Dit is de 'test' hoe alle eisen uit het Programma van Eisen in de praktijk eruit komen te zien.