Sloop woningen Van Sijpesteijnkade niet voor zomer 2010

29 Oktober 2009

Een onderdeel van de plannen voor het vernieuwde Stationsgebied is de sloop en herontwikkeling van de Van Sijpesteijnkade.

NS Poort, onderdeel van NS, heeft het recht om hier circa 350 woningen te bouwen. Ook moet er ruimte gemaakt worden voor de aan te leggen HOV-baan en de uitbreiding van het spoor. NS Poort heeft inmiddels de sloopvergunning voor de woningen aangevraagd, met uitzondering van nummer 25 omdat deze een monumentale status heeft.

Naar aanleiding van een pleidooi van verschillende belangengroepen en een motie van de gemeenteraad om een groter deel van de woningen te behouden of in te passen in de nieuwbouw, is er overleg geweest tussen wethouder Janssen en NS Poort. Hierin is afgesproken dat er pas gesloopt wordt nadat er een stedenbouwkundig plan is en in ieder geval niet eerder dan de zomer van 2010. 

NS Poort heeft bureau Kraaijvanger Urbis opdracht gegeven een stedenbouwkundig plan op te stellen, waarbij het behoud van het rijksmonument randvoorwaarde is. NS Poort is bereid varianten te laten onderzoeken waarbij ofwel de aan het monument grenzende panden behouden blijven, ofwel de gevels ingepast worden in nieuwe ontwikkelingen. Vóór de zomer 2010 legt NS Poort de stedenbouwkundige studies, inclusief technische, financiële en bouwlogistieke gevolgen, voor aan het Utrechtse college van b en w. Mede op basis van adviezen van de supervisor Stationsgebied, de Rijks- en Spoorbouwmeester zal het college vervolgens zijn voorkeur uitspreken over de gewenste stedenbouwkundige richting.

-> lees hier de raadsbrief van 28 oktober 2009
-> lees hier de raadsbrief van 10 september 2009
-> bekijk hier illustratie als bijlage bij de raadsbrief van 10 september 2009