Gemeente Utrecht draagt bouwgrond Vredenburg over aan Corio

3 November 2009

3 November vond op het Stadhuis de ondertekening plaats van de overeenkomst tot uitgifte in erfpacht tussen de gemeente Utrecht en Corio. Het gaat om de uitgifte van het deel van de grond achter de bouwschutting op het Vredenburg. Hier bouwt Corio een nieuw woon/winkelgebouw.

Met het ondertekenen van de overeenkomst en daarmee de overdracht van de grond in erfpacht aan ontwikkelaar Corio, kan op 1 december de eerste paal worden geslagen van het nieuwe woon/winkelgebouw. Het gebouw bestaat uit winkels, appartementen en een fietsenstalling en maakt onderdeel uit van de grootschalige herontwikkeling van Hoog Catharijne.

De grond voor de appartementen wordt door ING Real Estate Development afgenomen. Corio betaalt canon voor de grond. De inkomsten hiervan worden door de gemeente geïnvesteerd in de openbare ruimte en infrastructuur van het Stationsgebied. Gelijktijdig met de erfpachtovereenkomst sluit de gemeente een huurovereenkomst voor de fietsenstalling in de kelder van het woon/winkelgebouw.