Bomen Catharijnebaan

11 December 2009

Tussen dinsdag 15 en vrijdag 18 december worden op en rond de Catharijnebaan bomen gekapt. Dit gebeurt zodat er in januari 2010 gestart kan worden met de aanleg van tijdelijke voetpaden, fietspaden en wegen langs de Catharijnebak.

Vanaf maart 2010 gaat de Catharijnebak definitief dicht voor alle verkeer en worden auto's voortaan bovenlangs, langs de bak, geleid. Om dit, en de aansluitende sloop van de Catharijnebak in maart, mogelijk te maken moeten de bomen helaas weg. Wanneer er over een aantal jaar weer water stroomt waar nu asfalt ligt, komen er ook weer bomen terug.

Overlast: tussen 15 en 18 december wordt er af en toe een rijbaan afgezet. Verkeer wordt dan omgeleid. Woningen, winkels, kantoren en parkeergarages blijven bereikbaar.

Klik op het kaartje om te zien om welke bomen het precies gaat.