Raadsinformatieavond met o.a. Bibliotheek ++

Op 15 december 2009 is het college akkoord gegaan met de definitieve gunning aan architectenbureau Rapp+Rapp voor het ontwerp van de nieuwe Bibliotheek++ naast Utrecht Centraal, het plan voor de herinrichting van het Smakkelaarsveld en de Van Sijpesteijntunnel en de financiële uitwerking.

De gemeenteraad wordt gevraagd een voorbereidingskrediet van 2,2 miljoen euro beschikbaar te stellen voor het doorontwikkelen van visie tot Voorlopig Ontwerp en een krediet van € 700.000,- voor de planvoorbereiding van de Bibliotheek++. Over deze onderwerpen kunt u vragen stellen tijdens de raadsinformatieavond van 14 januari 2010 in het Stadhuis.