Sanering asbest plantenbakken Jaarbeursplein

9 Augustus 2010

Om op het Jaarbeursplein ruimte te maken voor een tijdelijke fietsenstalling is een paar weken geleden de reclamemast verwijderd. Tijdens het slopen van de voormalige plantenbakken zijn we platen tegengekomen die asbest bevatten.

Om het werk af te kunnen maken, is er een sloopvergunning aangevraagd voor het verwijderen van de asbest en heeft overleg met de Arbeidsinspectie plaatsgevonden. Op maandag 16 augustus start de sanering van aangetroffen asbest in de plantenbakken. Om verwaaien van het gesloopte asbest te voorkomen komt over de plantenbakken allereerst een grote tent te staan. In de tent wordt onderdruk gecreëerd, wat ervoor zorgt dat stof wordt weggezogen. Op deze manier kunnen de werkzaamheden veilig worden uitgevoerd voor bouwvakkers en omgeving.

De werkzaamheden duren tot ongeveer de tweede week september. Daarna worden, met twee tot drie weken vertraging, de bestaande fietsenrekken op het Jaarbeursplein verwijderd en de nieuw, tijdelijke fietsenstalling gebouwd. Tijdens de werkzaamheden is er geen gevaar voor uw gezondheid. De gemeente zorgt ervoor dat -zolang iedereen zich aan de voorgeschreven regels houdt- niemand een risico loopt.

Toezichthouder op de werkzaamheden namens de gemeente Utrecht is de heer P. Pieterse, telefoon 030 - 286 0198, e-mail: p.pieterse@utrecht.nl. U kunt bij hem terecht voor vragen over de werkzaamheden.