Afgraven grond Vredenburg

17 Augustus 2010

In de bouwput op het Vredenburg wordt de komende drie à vier weken een deel van de vervuilde bodem afgegraven. Het grondwater wordt schoongemaakt en de afgegraven grond wordt afgevoerd naar een grondreiniger. De afgravingswerkzaamheden kunnen mogelijk geurhinder opleveren.

Geurhinder mogelijk

De vervuiling die wordt opgeruimd bestaat uit creosoot (teer) en uit het teer afkomstige verontreinigingen. Zodra creosoot wordt blootgelegd kan geurhinder optreden. Creosoot ruikt net als het beter bekende Carbolineum naar teer. De geur is onaangenaam. We proberen deze overlast zoveel mogelijk te beperken en waar mogelijk te voorkomen. Onder meer door grondwater te zuiveren, onder water af te graven en door de afgegraven vervuilde grond door afgesloten vrachtwagens snel af te voeren naar een grondreiniger. Maar ondanks deze maatregelen is het toch mogelijk dat geuroverlast optreedt, omdat het al dan niet optreden van geuroverlast van veel factoren (zoals wind, temperatuur) afhankelijk is. De vervuilde grond moet worden verwijderd zodat de bouw van het Muziekpaleis en het nieuwe Vredenburgviaduct door kan gaan.

Voor aanvullende informatie, vragen of bij geuroverlast tijdens de werkzaamheden kunt u zich melden bij het Infocentrum Stationsgebied, 030 286 9650, Vredenburg 40. We vragen u uw begrip voor de mogelijke overlast.