Start bouw OV-terminal

19 Januari 2011

Vandaag ging de eerste paal de grond in voor de nieuwe OV-terminal. Tussen de huidige stationshal en het Beatrixgebouw wordt het eerste deel van de nieuwe stationshal gebouwd. De heistelling van ca 23m hoog is te zien vanuit de stationshal.

De funderingspalen aan de kant van het theater worden in de grond gedraaid, dat geeft weinig hinder voor het theater en de rest van de omgeving. De palen dichterbij de stationshal worden wel geheid.

De verbouwing van Utrecht Centraal is nodig omdat er in 2030 circa honderd miljoen reizigers worden verwacht. Het station is ooit gebouw voor 35 miljoen reizigers per jaar. Over vijf jaar zijn trein, tram en bus voor bezoekers en reizigers vanuit de centrale stationshal te bereiken. Het station wordt veel zichtbaarder in de omgeving met twee duidelijke entrees op verhoogd niveau. De OV-terminal vormt over vijf jaar een opvallende, verbindende schakel tussen de verschillende onderdelen van het stationsgebied. Er ontstaat een nieuw stadshart, waarbij het gebied vanaf het Jaarbeursterrein tot de oude binnenstad één geheel vormt. 

1e paal OV-terminal