Oefening hulpdiensten bij Jaarbeurs

25 Mei 2011

Op zaterdag 28 mei aanstaande vindt op het terrein van Jaarbeurs Utrecht een crisisoefening plaats.

De oefening wordt georganiseerd door de Veiligheidsregio Utrecht in samenwerking met gemeente Utrecht, Jaarbeurs Utrecht en Politie Utrecht.

Het doel van deze oefening is het trainen en het verbeteren van de samenwerking tussen verschillende hulpdiensten (brandweer, GHOR, politie), de gemeentelijke crisisprocessen en de bedrijfshulpverleningsorganisatie (BHV) van Jaarbeurs Utrecht. Zo is een belangrijk oefendoel de overdracht van slachtoffers door de BHV van de Jaarbeurs aan het gemeentelijke opvangproces. Hiervoor worden ongeveer 150 figuranten ingezet. Een ander doel is het oefenen van de reddingsoperatie en verzorging van gewonden door de brandweer respectievelijk de GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio).

Ook de crisiscommunicatie rond het incident wordt beoefend door de woordvoerders van politie, VRU en gemeente. Daarnaast zal het Klantcontactcentrum van gemeente Utrecht geënsceneerde publieksvragen beantwoorden. 

Het is mogelijk dat op deze dag veel ambulances, politiewagens en brandweervoertuigen rond het complex van Jaarbeurs Utrecht rijden.De toegangswegen rond de locatie van de oefening zijn gewoon vrij toegankelijk. Bewoners in de directe omgeving van de Jaarbeurs zijn geïnformeerd door een brief van de Jaarbeurs.