Bestuursrapportage Stationsgebied

30 Mei 2011

De 'Bestuursrapportage Stationsgebied' van mei 2011 is vastgesteld door het college van B&W. De rapportage geeft de stand van zaken weer van de uitvoering, planning en financiën van het project en gaat in op de laatste ontwikkelingen.

Download hier de Bestuursrapportage Stationsgebied.