Voortgangsrapportage Muziekpaleis

30 Mei 2011

De eerste 'Voortgangsrapportage Muziekpaleis' is vastgesteld door het college van B&W. De rapportage gaat in op de stand van zaken van de bouw, planning en financiën van het Muziekpaleis.

Download hier de Voortgangsrapportage Muziekpaleis.