Boren op, onder en in het Jaarbeursplein

4 Augustus 2011

Vanaf maandag 8 augustus wordt er een week lang bodemonderzoek op het Jaarbeursplein gedaan. Archeologen en bodemonderzoekers werken samen, zodat er maar één keer overlast is voor gebruikers van het gebied.

Bodemonderzoekers doen asfaltboringen, ondiepe boringen, diepe boringen en gebruiken peilbuizen om te kijken hoe de kwaliteit van de bodem en het grondwater is onder het plein. Als er verontreinigingen worden aangetroffen, kunnen we in een vroeg stadium zorgen dat dit geen problemen oplevert bij bijvoorbeeld de bouw van de parkeergarage onder het plein. Als het nodig is, kan de verontreiniging worden gesaneerd.

Archeologen maken gebruik van de opgeboorde grond en kijken naar de opbouw van de bodem. Hieruit kan de ligging van oude rivierlopen uit de Romeinse Tijd en de Vroege Middeleeuwen in het gebied worden afgeleid. 

Overlast

Voor de diepere boringen gebruiken we stellages en zetten we af met hekken of linten. Voetgangers kunnen hier gewoon omheen lopen, sommige bushaltes kunnen een paar uur afgesloten zijn en halteren dan op een andere plek op het busstation Jaarbeursplein. De asfaltboringen kunnen wat hinder opleveren voor het wegverkeer, maar deze boringen worden buiten de spits gedaan én is er altijd een rijstrook beschikbaar.