Stadskantoor de hoogte in

7 September 2011

Op 18 april is de bouw van het Stadskantoor Utrecht begonnen. Nadat er veel werk is verzet onder de grond, gaat de bouw de hoogte in.

De glijkist van 'kern 3" begint op 12 september; 10 bouwlagen, tot een hoogte van bijna 40 meter, duurt twee weken. Daarna glijkisten "kern 1 en 2" (noordtoren), 3 bouwlagen onder grond, 22 bovengronds, hoogte 90 meter. De planning is om deze hoogte voor 4 november bereikt te hebben.

Tot nu toe zijn zo’n 360 funderingspalen de grond in gegaan. Dit gebeurde met een trillingsvrije methode om de geluids- en trillingsoverlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken. Verder is begonnen met het eerste betonwerk; de fundering (poeren en liftputten) en de eerste vloer van de parkeergarage. De bouwkraan van 105 meter hoogte is opgebouwd en klaar om aan de slag te gaan.

Werktijden

De reguliere werktijden worden verruimd naar 06.00 uur t/m 22.00 uur op maandag t/m zaterdag. Daarnaast zal een aantal werkzaamheden ‘s nachts plaatsvinden. Deze aanpassing in werktijden zorgt voor een zo kort mogelijke bouwtijd en een spreiding van het bouwverkeer. Zo kan er beter worden ingespeeld op de drukke verkeers- en fietsbewegingen in de spits.

Planning werkzaamheden: 12 september t/m week 45

Vanaf 12 september wordt begonnen met het bouwen van drie betonnen kernen. Deze kernen geven het Stadskantoor stevigheid en worden gerealiseerd door middel van een glijbekisting. Dit is een continue bouwproces dat om technische redenen niet onderbroken mag worden. Dit betekent dat er in de periode van 12 september t/m 4 november op 7 dagen in de week, 24 uur per dag wordt gewerkt. De (geluids)overlast van dit werk is zeer beperkt. De verlichting wordt ‘s nachts zo afgesteld dat deze alleen op de werkvloer schijnt, en de omgeving hiervan geen hinder heeft.

Planning werkzaamheden: 7 november t/m medio 2012

Vanaf 7 november wordt er in diverse nachten direct naast en boven de Jaarbeurstraverse gewerkt. De staalconstructie van het Stadskantoor wordt dan gemonteerd. Vanwege de veiligheid van de reizigers en passanten wordt de traverse ‘s nachts vanaf 0.30 uur t/m 5.30 uur afgesloten. In de nacht van zaterdag op zondag vinden er geen hijswerkzaamheden plaats en is de Jaarbeurstraverse gewoon toegankelijk. Exacte data van afsluiting worden tijdig bekendgemaakt.