Verwijderen weesfietsen binnenstad

23 September 2011

Op maandag 26 september start de gemeente met het verwijderen van de weesfietsen in de binnenstad. Alle fietsen waar nog een blauw label aan hangt en die dus 28 dagen zijn blijven staan, worden verwijderd.

Begin september zijn er bijna 3700 fietsen gelabeld in een gedeelte van de binnenstad binnen de singels. Op 17 september is de gemeente begonnen met het labellen van fietsen in rest van de binnenstad. Ook daar worden na 28 dagen de nog steeds gelabelde fietsen opgehaald.

Wat is een weesfiets?
Een weesfiets is een fiets die in de openbare ruimte gestald staat en al langere tijd niet meer is gebruikt. Anders dan bij fietswrakken, kan er op een weesfiets vaak nog goed gefietst worden. Weesfietsen houden plaatsen bezet die hard nodig zijn voor fietsen die wél gebruikt worden. Door het verwijderen van weesfietsen komen er extra fietsparkeerplaatsen vrij. Vanaf december 2010 mag een fiets niet langer dan 28 aaneengesloten dagen ongebruikt in de historische binnenstad (het gebied binnen de singels) gestald staan. In het stationsgebied is deze maximale stallingsduur van 28 dagen al langer van kracht.