Voorbereidend werk voor nieuw spoor 1 gestart

9 November 2011

De sporen 1 tot en met 4 (de ‘buurtsporen’) worden opgeschoven richting centrumkant. Op deze manier ontstaat er ruimte om de smalle perrons langs deze sporen te verbreden.

Het project start met de bouw van het eerste spoor, een nieuw spoor dat naast het huidige spoor 1 wordt gebouwd.

Momenteel wordt ruimte gemaakt voor het nieuwe spoor en het bouwterrein van de aannemer. De kleine uitgang van de Noordertunnel en de loopbrug richting de kantoren van Movares, FGH en ABN Amro zijn inmiddels afgesloten. En in november sluit de grote Noorderfietsenstalling onder het station. Hiervoor in de plaats komt een bewaakte tijdelijke fietsenstalling aan het Smakkelaarsveld, die vanaf 14 november open is. Deze week, de week van 7 november, wordt op Busstation Noord de zogenaamde ‘busbuffer’ opgeheven en afgeschermd. Achter deze hekken start over enkele weken het eerste zichtbare werk: het indraaien van palen en het intrillen van damwanden om steun te bieden aan het nieuwe spoor. Dit gebeurt overdag, de verwachting is dat dit geen (geluids)overlast met zich meebrengt.