Het klepperde en draaide als een volle tombola

14 November 2011

Ingmar Heytze, de Stadsdichter van Utrecht, droeg bij het afscheid van het blauwe bord van Utrecht Centraal een ode voor. Het oude bord gaat naat het Spoorwegmuseum, waar het icoon een nieuwe plek krijgt en vanaf het voorjaar van 2012 weer te bewonderen is.

‘Het blauwe bord’
 

‘Je zag me voor het eerst onder het grote blauwe bord. Het klepperde en draaide als een volle tombola; nieuwe tijden, extra treinen, plaatsen om naartoe te gaan.

Ik had staan wachten en ik wist niet eens waarop, zei je die nacht onder de sterren die we zagen door het zolderraam. Alsof het einde naar de vorm

in elk begin besloten ligt, kwam er een ochtend dat je ging, je mompelde nog iets over kometen die toch ook niet weten waar hun baan ze brengen zal.

Ik bracht je weg naar het station. De hal leek groter nu, het licht viel vreemd – ik zag je voor het laatst onder dat oude, blauwe bord, het ratelde bestemmingen

alsof de tijd had stilgestaan. Je keek naar boven, koos een ver perron. De roltrap trok je ondergronds. Niemand keek om.’

Ingmar Heytze