Sloop parkeergarage snel van start

22 Februari 2012

De voorzieningenrechter heeft vandaag uitspraak gedaan in het kort geding dat was aangespannen tegen de gunning van de sloop aan het sloopbedrijf TN Sloopwerken.

Volgens de rechter is bij de gunning van de sloop 'zorgvuldig gehandeld'. De uitspraak van de rechter betekent dat nu zo snel mogelijk begonnen wordt met de sloop. De start van de sloop staat nu gepland in maart. Voor begonnen kan worden met de sloop worden de fietsenrekken rondom de garage verwijderd en worden voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd in en rondom de parkeergarage.