Bomenkap Croeselaan

29 Februari 2012

De komende jaren gaat er veel veranderen op en rond het Jaarbeursplein; de parkeergarage Jaarbeursplein wordt gesloopt, er komt een tijdelijke eindhalte voor de tram op het Jaarbeursplein en in 2013 start de bouw van een nieuwe ondergrondse garage.

Vooruitlopend op deze werkzaamheden wordt dit jaar de warmteleiding en het riool op de Croeselaan verlegd. Gedurende meer dan een half jaar zullen verschillende delen van de Croeselaan open liggen door graafwerkzaamheden. Voor het verleggen van deze leidingen en de maatregelen om het verkeer veilig om te leiden tijdens de werkzaamheden, moeten helaas een aantal bomen worden gekapt.

Vergunning

De gemeente heeft eind 2011 de zogenaamde omgevingsvergunning voor het vellen (kapvergunning) van 45 bomen op de Croeselaan gepubliceerd in Ons Utrecht. Deze vergunning is ingetrokken omdat op verzoek van het college eerst nieuw onderzoek nodig was naar de noodzaak van kap voor tijdelijke verkeersmaatregelen. De alternatieven zijn inmiddels bekeken, maar de bereikbaarheid van het gebied en (verkeers)veiligheid van openbaar vervoer en auto's vereist dat er tijdelijke verkeersmaatregelen worden genomen. Nu gebleken is dat er geen alternatieven zijn is de omgevingsvergunning opnieuw ingediend en publiceert de gemeente de aanvraag voor de kapvergunning opnieuw in Ons Utrecht.
Lees hier een notitie over de integrale afweging voor noodzaak van de kap.

De kap van de bomen staat nu gepland vóór de zomer 2012. Daarna starten de werkzaamheden aan het riool en de warmteleiding op de Croeselaan, van het Westplein tot aan de Rabobank.

In de toekomst wordt de hele Croeselaan heringericht en komen er weer bomen terug.