Eerste stappen voor nieuw tramspoor

7 Maart 2012

Vanaf morgen, donderdag 8 maart, worden er zeven bomen gekapt op de Croeselaan en Graadt van Roggenweg.

De bomen worden gekapt om de aanleg van een tramspoor naar de nieuwe eindhalte op het Jaarbeursplein en de herinrichting van de openbare ruimte daar omheen (rijstroken voor autoverkeer, fietspad Croeselaan en afslag Graadt van Roggenweg) mogelijk te maken.
De kap zal weinig tot geen hinder opleveren voor het doorgaand verkeer.
In de toekomst wordt de hele Croeselaan heringericht en komen er weer bomen terug.

Op de tekening hieronder ziet u om welke bomen het gaat.

plattegrond met de 7 te kappen bomen