Overeenstemming grondaankoop Verlengde Van Zijstweg

23 Maart 2012

Er is definitief overeenstemming bereikt tussen gemeente en grondbezitter DPC. DPC heeft getekend voor de grondaankoop van het deel van de Verlengde van Zijstweg dat nodig is om deze weg te gebruiken als ontsluitingsweg voor het (tijdelijk) busstation.

Nu de gemeente dit deel van de grond voor de Verlengde van Zijstweg in eigendom krijgt, kunnen de eerste werkzaamheden voor de aanleg van de ontsluitingsweg starten.

Dit weekend worden er al enkele bomen op terrein van Post NL gekapt om de bouw van de busbuffer mogelijk te maken. De aanleg van de weg, de busbuffer en bijbehorende brug over de Kruisvaart moeten begin 2013 gereed zijn zodat het tijdelijk busstation West via deze weg en de Mineurslaan ontsloten kan worden.

Niet-gesprongen explosieven onderzoek

Op de plek van de toekomstige busbuffer is tijdens grondonderzoek een bijzonder object gesignaleerd. Daarom starten we vanaf 2 april ook een zogeheten niet-gesprongen explosieven onderzoek ter hoogte van woonboot nr 100 en aan de overkant van de Kruisvaart. Dit om ervoor te zorgen dat de grond op deze plek straks veilig is voor de bouw van de brug. De werkzaamheden zullen ongeveer 2 weken duren en voor weinig overlast zorgen. Mocht er iets gevonden worden tijdens het onderzoek, wordt direct de Explosieven OpruimingsDienst ingeschakeld en brengen we de omgeving hiervan op de hoogte. Het onderzoek levert geen risico's op voor de omgeving.